x

ObedoveMenu

 

D O B R Ú   C H U Ť


5. – 9.12.2022


OBEDOVÉ MENU 11:00 - 14:00

 

ROZVOZ

Tel. 0905 625493


Online TU

BEDOVÁ PONUKA 14.6. – 18.6.2021

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU U NÁS

ROZVOZ Z KAPACITNÝCH PRÍČIN POZASTAVUJEME

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE